Alles over outplacement

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je minimaal 45 jaargang oud zijn en werken in een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarop de helft bedraagt van een voltijdse medewerker Wanneer je na je ontslag wel een geheel uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer richting een nieuwe functie Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarop 30 jaargang geleden gecreëerd in Amerika En vervolgens kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landenOnderwijl is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelselAls je ontslagen wordt dan kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgtVerwerk van het ontslag, Het constateren van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

anciënniteit bedienden

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u hierna te maken met het opzeggingstermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Het traject

Alle begeren en behoeftes zijn nu glashelderje hebt je goed georiënteerd op het specialisme waar je werkzaam wilt zijnDit kan een andere specialisme zijn of nog steeds idemBinnen dit deel van het procesverloop staat hulp bij sollicitatie centraalJe leert om efficiënt te solliciteren want je exact weer wat je competenties zijnwat je echt wilt en hoe je wilt doorgroeien. Na de sollicitatie procedure en kun je aan de slag bij je kersverse jobGezamenlijk met jou zorgt outplacement ervoor dat jij weer vief naar je nieuwe baan gaat.

Het procesverloop van outplacement in 3 simpele stappen uitgelegd:

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te ontdekken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe beroepWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiVerscheidene hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van uitvoering zijnBv. een opleiding of cursus die je wilt volgen in het vakgebied waar jij werkend wilt zijn over een tijdje.

Je bent net ontslagen door uw werknemer en dat kan zwaar vallen voor een werknemerDaarom moet je ook als eerste het ontslag verwerk en verhaal behalenDaarnaast wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit ogenblik duidelijk getekend.

Collectief dienstbeëindiging

 

Wat is Collectief ontslag? Helaas komt collectief dienstbeëindiging steeds vaker voor maar wat is het nou eigenlijk. Er is sprake van collectief dienstbeëindiging als meerdere werknemers in 60 dagen worden ontslagen en:

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar minimaal 300 werknemers zijn tewerkgesteld

10% van de werknemers bij een organisatie waar tenminste honderd en maximaal 300 mensen in een kalender jaar tewerk zijn gesteld.

Nieuwe eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is geaccepteerd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

 

 

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de band te midden van de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de personeelslid of talloze weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.